Još dodataka za Simse

Da li bi neko mogao da nabroji koliko su Simsi 1 i Simsi 2 imali zajedno ekspanzija? Verovatno preko 10. Iako se Open for Business tek pojavio, EA je već najavio novu dodatak pod imenom Family Fun Stuff koja bi trebao da se pojavi 13. aprila. Ako nikako ne možete da zamislite svoj život bez novih modela kreveta, bazena, igračaka i ostalih familijarnih džidža-bidža onda je ovaj dodatak prava stvar za vas.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?