Treći update za Auto Assault

Najmlađi član porodice NCSofta na našem tržištu Auto Assault, dobio je i svoj treći besplatni dodatak, koji donosi nove instance, poboljšanja na token sistemu i skillovima, dva nova weapon seta i dva nova bossa na kojima ćete moći da testirate nove sposobnosti. Savlađivanje Momma Bite i The Tower bossa daće vam jedinstvene iteme i omogućiti korišćenje poptuno novog seta oružja i opreme. Za više informacija o ovom MMORPG-u posetite: http://eu.autoassault.com

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?